STRUČNI TIM

Stručni tim EsoLab laboratorija čine: Magistar nauka-inžinjer medicinsko laboratorijske dijagnostike, dva inžinjera medicinsko laboratorijske dijagnostike, stalno zaposleni te konsultanti; doktori nauka, profesori univerziteta, ljekari specijalisti iz oblasti kliničke biohemije, transfuziologije, mikrobiologije, patohistologije I medicinske citologije.

 

Esad Burgić

Esad Burgić

Magistar nauka
VODITELJ LABORATORIJA
Jasna Maljanović

Jasna Maljanović

dipl.ing.med.lab.dijagnostike
Nedim Burgić

Nedim Burgić

dipl. ing.
Majda Burgić

Majda Burgić

recepcionar
Adna Delić

Adna Delić

dipl.ing.med.lab.dijagnostike
novi

novi

POVJERENJE I KVALITET

 • Radom po principima dobre laboratorijske prakse
 • Primjenom unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta ESfEQA, koji je akreditovan u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17043:2010.
 • Primjenom standardnih međunarodno priznatih metoda ispitivanja
 • Brzim izdavanjem rezultata
 • Stručnim konsultacijama sa korisnicima
 • Širokim spektrom standardnih i visokospecifičnih analiza

POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta laboratorije ostvaruje se kroz:

 • Konkretne i marljive ciljeve sistema menandžmenta
 • Obavezu rukovodioca laboratorije da ostvaruje dobru laboratorijsku praksu i kvalitet svojih usluga, u skladu sa standardnim i internim validovanim metodama
 • Uspostavlanje, održavanje i poboljšavanje kvaliteta ispitivanja, koji zadovoljava potrebe korisnika laboratorijskih usluga.
 • Provjeru tačnosti rezultata ispitivanja, (učešćem u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima i spoljnim kontrolama)
 • Planiranje stručnog usavršavanja zaposlenih
 • Plansku nabavku od verifikovanih dobavljača, koji utiču na kvalitet ispitivanja
 • Stalno unapređenje motivacije za maksimalno angažovanje zaposlenih
 • Ažurno i stručno riješavanje mogućih prigovora primljenih od korisnika ili drugih zainteresovanih strana
 • Upoznavanje i obuku zaposlenih za biohemijska i hematološka ispitivanja u skladu sa procedurama i upustvima za obavljanje poslova u laboratoriju
 • Procedura koja omogućava zaštitu povjerljivih informacija korisnika laboratorijskih usluga