Ulica Kulina bana bb, 75300 Lukavac, BiH
Pozovite nas:

035 414 548

Ponedeljak-Petak

07:00 - 19:00

Subota

08:00 - 16:00

Pišite nam:

info@esolab.ba

Mikrobiologija se bavi proučavanjem mikroorganizama - jednoćelijskih i višećelijskih - a pod njenim okriljem nalaze se mikologija, virusologija, bakteriologija i parazitologija. Mikrobiološke analize omogućavaju pouzdano otkrivanje uzročnika infekcija izazvanih gljivicama, bakterijama, virusima, protozoama i parazitima.

U okviru bakterioloških analiza, izolacijom bakterija iz različitih uzoraka (urin, feces, sputum, bris ili sekret) omogućena je identifikacija bakterija kao mogućih izazivača infekcije. Na ovaj način moguće je ispitati osetljivost bakterija na različite antibiotike, što je veoma značajno u odabiru odgovarajuće terapije.

Virusološka ispitivanja se zasnivaju na dokazivanju prisustva antigena (dijelova samih virusa) u uzorku ili dokazivanju prisustva specifičnih antitijela, koja se stvaraju u okviru imunog odgovora organizma na infekciju određenim virusom.

Parazitološke analize obuhvataju direktan parazitološki pregled uzorka (najčešće stolice - fecesa) i indirektne metode, kao što su imunodijagnostički testovi. Direktnim parazitološkim pregledom otkriva se prisustvo parazita, dok se indirektnim metodama otkriva prisustvo antitela stvorenih na određeni parazit u serumu pacijenta.

Mikološke analize se zasnivaju na izolovanju patogenih gljiva iz različitih bioloških materijala. Patogene gljive se mogu izolovati iz fecesa, urina, brisa, sputuma i skarifikata, dok se antitijela na gljivice mogu izolovati iz seruma pacijenta. U okviru ovih ispitivanja, vrši se kultivacija gljivica i mikroskopija koje spadaju u direktne metode, kao i enzimski testovi, koji spadaju u indirektne metode.

Za većinu mikrobioloških ispitivanja potrebno je obaviti posebnu pripremu pacijenta, pogotovo u slučaju terapije antibioticima. U tom slučaju, preporučuje se da se uzorak ne uzima najmanje 7 dana nakon završetka terapije.

Sve neophodne mikrobiološke analize možete obaviti u prostorijama Poliklinike EsoLab u Lukavcu. Mikrobiološka dijagnostika koju pružaju naše laboratorije uključuje uzorkovanje i obradu uzorka uz izolovanje i identifikaciju uzročnika, kao i interpretaciju rezultata i osjetljivosti mikroorganizama na lijekove.
Mikrobiologija

Dostupne analize u ESOLAb

  • Bakteriologija i mikologija
  • Brzi testovi
  • Preparati
  • Paraziti
  • Serologija – bakterije
  • Serologija – virusi
  • Serologija – markeri virusnih hepatitisa
  • Serologija – paraziti
  • Serologija – gljivice
  • Kontrola sterilnosti

Prijatelji i partneri naše poliklinike

Zahvaljujući našim strateškim partnerima Poliklinike EsoLab laboratorija su Aqualab, Synlab, Siemens, Roche i drugi. Ova saradnja omogućava našim korisnicima izbor preko 4000 visoko specifičnih analiza.
SynLab
Aqualab
Roche
Siemens
Iso9001
Poliklinika EsoLab Lukavac - povjerite svoje zdravlje nama!
Počeli smo sa radom 2016 godine riješenjem Ministarstva zdravlja Tuzlanskog kantona, kao prvi privatni medicinsko biohemijski laboratorija na području općine Lukavac.
Poliklinika EsoLab
Korisni linkovi
Kontakt informacije

Kulina Bana bb (kod Doma zdravlja), 75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

+387 35 414 548 | +387 62 750 301

info@esolab.ba