Tko smo mi?

Počeli smo sa radom 2016 godine riješenjem Ministarstva
zdravlja Tuzlanskog kantona, kao prvi privatni medicinsko biohemijski laboratorija na području općine Lukavac.

Tokom samog početka rada uspostavljamo saradnju
sa Aqulab plus laboratorijem, a indirektno i sa najvećim
lancem laboratorija u Evropi, grupacijom Synlab GmBH
& Co.KG, koji je  osnovan 1998 godine u Njemačkoj.

slider2.jpg

ZAŠTO ESOLAB?

  • Namijenski napravljen prostor koji zadovoljava sve profesionalne i zakonske zahtijeve, specifične za laboratorijsku diagnostiku.
  • Vrhunska laboratorijska oprema I reagensi vodećih svijetskih proizvođača kao što su: Rosche, Siemens.
  • Laboratorijski informacioni sistem WizardLab koji eliminiše uticaj ljudskog faktora, na mogućnost greške, na najmanju moguću mjeru.
  • Strateški partner EsoLab laboratorija je Aqualab i Synlab, kao broj 1 u Evropi za laboratorijsku dijagnostiku. Ova saradnja omogućava našim korisnicima izbor preko 4000 visoko specifičnih analiza.
  • EsoLab laboratorija je društveno odgovorna i posebnu pažnju poklanja očuvanju i zaštiti životne sredine, te poštujući zakone iz oblasti ekologije, regulišemo I sprovodimo adekvatno zbrinjavanje medicinskog otpada, u saradnji sa kompanijama međunarodno certificiranim za tu oblast.

Nazovite nas ili pošaljite email

MISIJA, VIZIJA, CILJ

MISIJA EsoLab laboratorije je da doprinese unapređenju zdravlja građana kroz pružanje visoko kvalitetnih usluga laboratorijskih ispitivanja. Našu misiju sprovodimo posvećujući izuzetnu pažnju korisnicima sa fokusom na brigu o pacijentima, te stalnim stručnim konsultacijama sa kliničarima, kontinuirano unapređujemo kvalitet rada. Svakodnevnim inovativnim pristupom proširujemo spektar analiza.

VIZIJA EsoLab laboratorija je da budemo prepoznati kao ustanova u domenu visoko specifične laboratorijske dijagnostike u Bosni i Hercegovini.

CILJ EsoLab laboratorija je zadovoljstvo korisnika kroz dostupnost i kvalitet pruženih usluga.